söndag 8 maj 2011

Kalla fakta

Ser på ett inslag om Frälsningsarmén. Det handlar om deras syn på homosexuella. De tar ej emot dem som soldater men de får dock vara med i verksamheten som civila. Frälsningsarmén är evangelikal och är alltså mycket bibeltrogen och tror sig genom en bön kunna "fria" de homosexuella så de blir "normala". De jobbar även politiskt mot homosexuella. Vill man då ens som civil homosexuell vara med i armén? Så här skriver dom på sin hemsida: ”Får man bli frälsningssoldat om man lever i en homosexuell relation?” ”Nej, eftersom vi gör en tolkning av Bibeln, som definierar att sex ska ske inom äktenskapet och är en sak mellan en man och en kvinna. Men att alla är välkomna att få hjälp, delta i andakter eller vara församlingsmedlem – oavsett vem man är och vad man har för livsstil".   http://www.fralsningsarmen.se/ Min syn på Frälsningsarmén som en god verksamhet med äldre volontärer som står och sjunger och samlar in pengar till behjärtansvärda ändamål har radikalt förändrats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar